Fundacja z Myślą o Tobie

Misją Fundacji Z MYŚLĄ O TOBIE jest niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie i potrzebującym, poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy materialnej, psychicznej oraz duchowej. Wierzymy, że każdy człowiek ma szansę na odbudowanie swojego życie i nie ma ludzi całkowicie przegranych. Fundacja prowadzi działania nakierowane na pomoc bliźniemu oraz wspieranie wolontariatu. Fundacja Z MYŚLĄ O TOBIE realizuje swoją misję prowadząc wszechstronną działalność nakierowaną na pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom oraz osobom starszym.

Przekaż nam 1% swojego podatku - KRS 0000433626

Numery kont

Wpłaty darowizn w PLN na konto: 73 1750 0012 0000 0000 2088 7157

Wpłaty darowizn w walutach na poniższe konta:

dla wpłat w walucie EUR: 86 1750 0012 0000 0000 2088 7214
dla wpłat w walucie USD: 14 1750 0012 0000 0000 2088 7249
dla wpłat w walucie GBP: 67 1750 0012 0000 0000 2088 7265
SWIFT: RCBWPLPW

Przekaż nam 1% swojego podatku - KRS 0000433626

Fundację reprezentują:

Cezary Sobociński
cezary@zmyslaotobie.org606-333-338
Emilia Sobocińska
emilia@zmyslaotobie.org535-894-122
Teresa Krzywańska-Siemieńczu
(opowiedzialna za wydawanie żywności)
teresa@zmyslaotobie.org517-081-070

Sprawdź:

SprawozdaniaStatut